Close

GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cobra gym, Lenka Zedková pro web 2020

S veškerými osobními údaji nakládáme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a také dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Správce osobních údajů: Lenka Zedková, instruktorka sebeobrany II. třídy, OSVČ * IČ 68087411 * +420 776 836 504 * lenka.sebeobrana@gmail.com * www.cobragym.cz * sídlo Racková 87, 760 01 Zlín * provozovna Vital life centrum zdraví, Grohova 785, 769 01 Holešov.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč: 

 • Jméno, příjmení a podpis u účastníků u setkání, osobních konzultací, přednášek, kurzů, seminářů, přihlášek za účelem poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti instruktorka sebeobrany II. třídy pro zaměstnance firem, institucí a jiných organizací, veřejnost, nezletilé, studenty, žáky, děti, nevidomé, vozíčkáře, seniory.

Vše za účelem nezbytné prezence pro účast a realizaci setkání, přihlášení se, zaevidování a založení přihlášky s osobními údaji ke konkrétnímu kurzu a kvůli možnému vydání a udělení certifikátu technického stupně Kyu a zaevidování o průběhu a výsledku zkoušky.

 • Souhlas s pořizováním a následným zveřejněním fotografií, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím webových stránek www.cobragym.cz, youtube nebo sociální sítě, za účelem další prezentace.
 • Souhlas uděluji po celou dobu aktivní činnosti v kurzu, setkání s tématem sebeobrany. Osobní údaje zpracované za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.

Výjimku tvoří předávání osobních údajů druhému příjemci, a to Asociaci Jiu Jitsu Česká republika (registrovaná MŠMT), asociacejiujitsu@gmail.com, v momentě úspěšného složení zkoušky na technický stupeň Kyu (pásku) za účelem zaevidování provedení zkoušky. Tímto se stávají příjemci a správci osobních údajů současně a zodpovídají za dobu uchování převzatých osobních údajů.

Osobní údaje bude zasílat zkušební komisařka III. třídy pro Jiu-Jitsu a sebeobranu, Lenka Zedková, instruktorka sebeobrany II. třídy, certifikace č. ZKIII-2018/1-C5.

 • V případě vydávání faktury shromažďujeme také nutné fakturační údaje objednavatele.

Jméno, příjmení, podpis, e-mail, telefon a datum narození u setkání, kurzů pro veřejnost. Jméno, příjmení a podpis za účelem nezbytné prezence a kvůli možné potřebě vydání certifikátu, sportovní pochvaly. Kontaktní údaje potřebujeme pro komunikaci ohledně organizace kurzu, datum narození nám slouží jako variabilní symbol při platbě bankovním převodem.

 • Jméno, příjmení, e-mail a telefon u zájemců o setkání, objednání, přihlášení se na setkání s instruktorkou sebeobrany II. třídy, kteří tyto své údaje vyplnili ve formuláři na našich webových stránkách www.cobragym.cz a chtějí být za tímto účelem přímo kontaktováni. Tyto informace proto evidujeme a v případě otevření nového termínu kurzu nebo akce zájemce sami kontaktujeme, zpravidla e-mailem spolu se závaznou přihláškou.
 • U výukových programů pro děti a nezletilé při objednávce od vzdělávací či zájmové instituce neevidujeme žádné osobní údaje účastníků. Výjimkou mohou být fotografie, jejichž pořízení a zveřejnění má instituce odsouhlasena od zákonných zástupců.

 

Účastníci setkání, kurzů vyjadřují svůj ne/souhlas: 

 • V prezenční listině v den konání kurzu / nebo v závazné přihlášce na konkrétní kurz, setkání, seminář za účelem poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti instruktorka sebeobrany II. třídy, a to zaškrtnutím kolonky ANO x NE se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií.
  • Při nesouhlasu se zpracováním osobních údajů po ukončení kurzu tyto údaje zaškrtáváme do nečitelnosti, u žadatelů o zkoušku není však po vykonání zkoušky možné vydat certifikát na technický stupeň.
  • Při nesouhlasu se zveřejněním fotografií není účastník na kurzu, setkání focen.

Absolvent setkání, kurzu pro veřejnost v závazné přihlášce vyjadřuje také svůj ne/souhlas se „Zůstáním v kontaktu s Cobra gym, Lenkou Zedkovou“, čímž se rozumí zasílání aktualit a dalších nabídek aktivit instruktorky sebeobrany II. třídy. Z odběru těchto novinek je možné se kdykoliv odhlásit, a to vyplněním Google formuláře (odkaz na něj je zasílán na závěr každého newsletteru), případně na kontaktech správce.   

Jak s osobními údaji nakládáme: 

 

 • Prezenční listiny a přihlášky se dostanou do rukou Lenky Zedkové, instruktorky sebeobrany II. třídy, další osoby jsou vyloučeny. Při vykonání zkoušky na technický stupeň budou osobní údaje zaslány mailem na Asociaci Jiu-Jitsu České republiky, asociacejiujitsu@gmail.com, k zaevidování.
 • Archivujeme je po dobu existence živnosti Lenka Zedková (dále jen OSVČ), a to na adrese Racková 87, 760 01 Zlín. Správce se zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní opatření proti ztrátě, odcizení a zneužití osobních údajů, stejně tak před jejich neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním a zničením.
 • Vybrané fotografie z realizovaných setkáních, kurzů, seminářů zveřejňujeme na našich webových stránkách www.cobragym.cz, na Facebookovém profilu www.facebook.com/CobraGymLenkaZedková, příp. na Instagramu www.instagram.com/cobragym_lenkazedkova. Slouží k naší další prezentaci.

Účastník kurzu má právo: 

 • Na poskytnutí informací o svých osobních údajích – jaké, jak a na jak dlouho je zpracováváme a uchováváme.
 • Na opravu osobních údajů.
 • Na omezení jejich zpracování.
 • Na odvolání souhlasu – bez udání důvodu.
 • Na právo vznést námitku – musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Správce ji vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů, a to vč. její případné nápravy.

Vše písemně na kontaktech: 

Správce osobních údajů Lenka Zedková, instruktorka sebeobrany II. třídy – lenka.sebeobrana@gmail.com, Racková 87, 760 01 Zlín

Google formulář pro odhlášení z Newsletterů ZDE.  

 • Na podání stížnosti – pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla námi porušena, máte právo podat stížnost u dozorovaného Úřadu pro ochranu osobních údajů emailem posta@uoou.cz, datovou schránkou (qkbaa2n) nebo poštou na adresu podatelny Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Jaké soubory cookies používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/