Close

Nevidomí, vozíčkáři

Nevidomí

Můj rozptyl instruktorské činnosti je opravdu velký a s velkou vděčností učím nevidomé a slabozraké,  kteří mou výuku vítají. Naše setkání probíhá dle domluvy a objednání, a to formou 3 h odborných přednášek na téma sebeobrany, prevence, ochrany bezpečí nebo se uskutečňují praktické kurzy sebeobrany v délce trvání 2 – 3 měsíce s pravidelnými tréninky 1x týdně 2 hodiny. Kurz připravím vždy na míru podle skupiny a je to naprosto fantastické. 

Doporučuji účast maximálně 10 cvičenců, abychom si precizně mohli vše vyzkoušet a byl prostor nejen na dotazy, nácvik, detaily. Z mého hlediska je také  možné uskutečnit jednorázový kurz sebeobrany v trvání 3 – 4 hodiny, který je i tak pro každého velkým přínosem.

Svět nevidomých znám velmi dobře, již 8. rokem s nimi mimo jiné spolupracuji jako dobrovolnice, asistentka, průvodce, sparing při soutěži ve zvukové střelbě.

Napište mi e-mail anebo zavolejte na +420 776 836 504 pro více informací.

„Děkuji za zkušenost a lidskost, kterou mně nevidomí předávají. Stojím si za názorem, že sebeobranu se naučí opravdu každý, nevidomí mně o tom přesvědčili dvojnásob. Jsem ráda, že je učím, má to velký význam, všichni si zaslouží umět ochránit sami sebe. A stále jsou mou inspirací a mají můj velký obdiv, jak bravurně zvládají obranné techniky a praktickou výuku sebeobrany.“

Vozíčkáři

Důležitou skupinou na výuku sebeobrany jsou také vozíčkáři, kteří se v běžném životě potýkají s různými situacemi a bohužel často i s nepříjemnými. 

Proto jsem se rozhodla jim věnovat pozornost a nabídnout pomoc. Objednávají si u mě 3h odborné tématické přednášky prevence a ochrany nebo jednorázové či 5 – 10 lekcové kurzy s praktickým nácvikem sebeobrany 1,5 h, individuální setkání s 1 – 2 vozíčkáři. Každý má možnost výběru, v praxi to znamená, že se přihlásí buď skupinka domluvených kamarádů, kamarádek nebo každý sólo jen za sebe. Každý trénink, každé setkání připravuji také na míru.

„S vozíčkáři, se kterými jsem doposud setkala nebo cvičila, mají srdce na svém místě a jsou velmi učenliví. Líbí se mi jejich pozitivní přístup, otevřenost, odvaha, trpělivost a vytrvalost. Děkuji.“

Reference

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek Oblastní odbočka Zlín

Lenka Zedková začala pracovat pro naši organizaci jako dobrovolník v roce 2014.

S dobrovolnickou činností již měla zkušenosti, jelikož v té době působila jako dobrovolník u Českého červeného kříže. 

Právě  znalosti a zkušenosti z oblasti První pomoci nás přivedly na myšlenku uspořádat kurz První pomoci  pro naši cílovou skupinu – skupinu těžce zrakově postižených osob.  K tomu se ještě přidaly zkušenosti z oblasti sebeobrany, které se v té době rovněž věnovala. V letech 2014 – 2016 jsme spolu s paní Zedkovou zorganizovali několik kurzů na daná témata a to v prostorách našeho střediska a na rekondičních pobytech, které každý rok pravidelně pořádáme pro naše členy. 

V lednu tohoto roku jsme se spolu pustily do preventivního programu Sebeobrana pro zrakově postižené. Kurz je přímo šitý na míru nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům. K jeho uskutečnění nás vedly zkušenosti, se kterými se naši členové a klienti ve svém životě setkali. 

Záměrem kurzu je rozšíření znalosti sebeobrany pro zrakově postižené pro ochranu vlastního bezpečí. Je kladen velký důraz na psychologii a zvládnutí situací vycházející
 z postoje těla, chůze, osobní zóny a její narušení, využití slepecké hole jako přirozeného nástroje obrany s kombinováním fyzického kontaktu. Je zde rovněž zahrnuta výuka manipulace ve stresové situaci, nácvik základních efektivních dotyků, úderů, kopů, chvatů a základní využití citlivých míst na těle. Prevence nácviku pádu a vysvětlení principů. Výsledkem kurzu je poznání sebe sama, nejdůležitější objevení své přirozenosti, zvýšení sebevědomí a naučit se bránit i bez agrese. Tento kurz je rozvržen do 8. lekcí v průběhu dvouměsíčního cyklu.

Kurz je mimo zmíněné zaměřen na využití komunikace, práci s hlasem a řeč těla, což je pro naše klienty zásadní. Paní Zedková velmi dobře komunikuje, dokáže přesně převést myšlenky ve slova, což je pro naši skupinu velmi důležité. Umí správně pojmenovat a popsat situace, ve kterých se člověk může ocitnout. Pokud je třeba upřesnit zadání či znovu vysvětlit postup dovede každého účastníka svým individuálním přístupem ke zdárnému provedení dané akce. Naši členové a klienti jsou s přípravou, vedením a průběhem kurzu velmi spokojeni.   

Spolupráce s paní Zedkovou je pro nás pro všechny velmi obohacující, příjemná a přátelská. 


Pavla Andrýsková, DiS

vedoucí pracoviště Zlín

SONS ČR, z.s.

.

.