Close

Reference

První pomoc Nanečisto, Mgr. Kateřina Bořutová

S Lenkou Zedkovou intenzivně spolupracuji více než 4 roky, nespočet společných akcí mě tak mohl utvrdit v její 100 % spolehlivosti. Vždy dorazí včas, je perfektně připravená a nikdy ji nerozhodí ani výjimečné okolnosti, kterým se dokáže flexibilně přizpůsobit. Zvlášť vyzdvihuji její preciznost a smysl pro pořádek, také rychlou a bezproblémovou komunikaci. Lenka je obrovským přínosem nejen pro naši organizaci, ale i pro mě osobně. Naučila mě upřímnosti a “sobeckosti”, přes to všechno nedokáže pracovat bez srdce a beze smyslu. Nebo právě díky tomu? 🙂 

Velmi si Lenky vážím a spolupráci vřele doporučuji.
 
Mgr. Kateřina Bořutová, První pomoc Nanečisto 

Vital Life centrum zdraví, s.r.o.

Paní Lenka Zedková spolupracuje s naším centrem zdraví Vital life v Holešově dlouhodobě. Věnujeme se aktivitám sebeobrany a její výuce v dětských programech a v hodinách pro širokou veřejnost z řad žen i mužů. Má u nás pronájmy cvičebního sálu. Její přístup je velmi profesionální o zodpovědný. Pracuje samostatně a cílevědomě. Za dobu spolupráce jsme neřešili žádné problémy, ani konflikty. Lenka se aktivně zapojuje i do team buildingových setkání pracovního týmu Vital life. Z pohledu své odbornosti má vždy přínosné poznatky pro celý tým spolupracovníků našeho centra. V rámci komunikace vycházíme velmi dobře. Spolupráce s ní je radost, můžeme jen doporučit…!

s pozdravem

Hana Sovišová, Vital Life centrum zdraví

Agentura Devět měsíců s.r.o.

Paní Lenka Zedková s námi spolupracovala při realizaci workshopu sebeobrany pro firemní akci našeho klienta v květnu loňského roku. Jednalo se o Family Day společnosti Continental Automotive Frenštát pod Radhoštěm. Realizaci tohoto workshopu považuji za zcela profesionální s důrazem na zapojení široké skupiny návštěvníků. Workshop byl vždy přizpůsoben konkrétnímu návštěvníkovi (věk, pohlaví, fyzická zdatnost). Workshop proběhl bez zranění a na tuto aktivitu jsme zaznamenali pouze kladné ohlasy.

V budoucnu počítáme s další realizací podobných aktivit pro naše klienty.

Odkaz na ukázku je zde: http://devetmesicu.com/project/jiu-jitsu-workshop/

https://www.youtube.com/watch?v=LbS1am-Df2A

Ondřej Bárta – majitel agentury

Asociace turistických center ČR (A.T.I.C.) 

Podnět instruktorky:

V loňském roce jsem byla oslovena Asociací turistických center ČR (A.T.I.C.) o speciální vzdělávací seminář sebeobrany pro pracovníky turistických informačních center Zlínského kraje (A.T.I.C. ČR) šitý na míru. Kurz se uskutečnil v dohodnutých termínech 4 lekcí, který probíhal v říjnu 2018. Vše se organizačně projednávalo přes Magistrát města Zlína.

Po každém semináři obdrželi všichni cvičenci hodnotící formulář ze strany Asociace a osobně mně paní Pavla Julinová, hlavní organizátorka celé akce, radní A.T.I.C., sdělila, že spokojenost a kladné reakce.

Následně mně po akci zaslala mail s vsuvkou textu: „Hezký den Leni, děkuji za info, hodnocení bylo pozitivní i od účastníků. Moc děkuji, že jste to ve větší skupině měla na výbornou. Leni moc děkuji a věřím, že Vaše práce všem pomohla uvědomit si, že se dá s krizovou situací něco dělat, a že to zvládne do jisté míry každý sám.“

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace

Dobrý den,

Dne 14. března 2018 u nás v knihovně proběhl 3 hodinový kurz sebeobrany, který byl určen pro knihovníky z okresu Zlín. Paní lektorka spolu se svým kolegou předvedli knihovnicím a knihovníkům, jak se bránit potenciálním agresorům v prostředí knihovny. Během tří hodin si účastníci kurzu vyzkoušeli reagovat na situace, které je v knihovně mohou potkat. 

Kurz hodnotím velice pozitivně. Paní lektorka a její kolega dokázali všechno jasně a srozumitelně vysvětlit a nabyté znalosti jsme si prakticky vyzkoušeli. Kladně hodnotím i to, že byl kurz sestaven tak, aby byl vhodný pro všechny účastníky bez ohledu na věk nebo fyzickou kondici. 


S pozdravem 

Martin Ďurkáč

Příměstský tábor Katynka 2018

Lenka Zedková uskutečnila speciální výukovýprogram pro 28 dětí na příměstském táboře v Tečovicích dne 10. 8. 2018v oblasti sebeobrany a psychologie komunikace propojený s pohybem těla. Kurz byl rozdělen na 2 části pro vybrané podobné věkové kategorie dětí,tudíž část dopoledne a stejná část odpoledne s druhou skupinou. Děti byly velmi spokojené, zapojily se do všech činností a hlavně se u nich zvýšila komunikativnost, pochopení sebe sama, význam sebeobrany a velké uvolnění jakéhokoli napětí, pokud aktuálně měly, případně se nebály zeptat na dotaz,který zrovna v dané chvíli řešily v soukromí. 

Lenka všem poskytla úžasné zázemí a profesionalitu, nadhled a odbornost, kamarádskost a autoritu, hru, radost, ale i vážnost a využití reakce. Pěkně vysvětlovala s velkou trpělivostí jednotlivé kroky a význam, propojila to vše formou hry a pak následně na to nabalila ukázku v praxi z pozice obrany, každý si zkoušel. Výuka tak byla velmi srozumitelná, všichni ji pochopili, byli nadšeni.

Z pozice organizace byla velká spokojenost,Lenka měla vše výborně připravené, dorazila včas, je spolehlivá, komunikativní.Je vidět, že to o pravdu nejen s dětmi umí, ví, co dělá, má to smysl.Lenku doporučuji.

Děkuji Vám.

Mgr. Katka Soukupová

Vedoucí a organizátorka

Tapflo Czech & Slovak Republic

Lenka je výborná v oblasti komunikace.

Vždy ráda poradí například s tím, jak začít porady, popřípadě se na poradě zasmát.

Super tipy jsou také jak odlehčit složité jednání a vyloučit z jednání stres.

Děkuji

Dipl. Ing. Petr Mazuch | Managing Director

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS),odbočka Zlín

Lenka Zedková začala pracovat pro naši organizaci jako dobrovolník v roce 2014.
S dobrovolnickou činností již měla zkušenosti, jelikož v té době působila jako dobrovolník u Českého červeného kříže. 

Právě  znalosti a zkušenosti z oblasti První pomoci nás přivedly na myšlenku uspořádat kurz První pomoci  pro naši cílovou skupinu – skupinu těžce zrakově postižených osob.  K tomu se ještě přidaly zkušenosti z oblasti sebeobrany, které se v té době rovněž věnovala. V letech 2014 – 2016 jsme spolu s paní Zedkovou zorganizovali několik kurzů na daná témata a to v prostorách našeho střediska a na rekondičních pobytech, které každý rok pravidelně pořádáme pro naše členy. 

V lednu tohoto roku jsme se spolu pustily do preventivního programu Sebeobrana pro zrakově postižené. Kurz je přímo šitý na míru nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům. K jeho uskutečnění nás vedly zkušenosti, se kterými se naši členové a klienti ve svém životě setkali. 

Záměrem kurzu je rozšíření znalosti sebeobrany pro zrakově postižené pro ochranu vlastního bezpečí. Je kladen velký důraz na psychologii a zvládnutí situací vycházející
 z postoje těla, chůze, osobní zóny a její narušení, využití slepecké hole jako přirozeného nástroje obrany s kombinováním fyzického kontaktu. Je zde rovněž zahrnuta výuka manipulace ve stresové situaci, nácvik základních efektivních dotyků, úderů, kopů, chvatů a základní využití citlivých míst na těle. Prevence nácviku pádu a vysvětlení principů. Výsledkem kurzu je poznání sebe sama, nejdůležitější objevení své přirozenosti, zvýšení sebevědomí a naučit se bránit i bez agrese. Tento kurz je rozvržen do 8. lekcí v průběhu dvouměsíčního cyklu.

Kurz je mimo zmíněné zaměřen na využití komunikace, práci s hlasem a řeč těla, což je pro naše klienty zásadní. Paní Zedková velmi dobře komunikuje, dokáže přesně převést myšlenky ve slova, což je pro naši skupinu velmi důležité. Umí správně pojmenovat a popsat situace, ve kterých se člověk může ocitnout. Pokud je třeba upřesnit zadání či znovu vysvětlit postup dovede každého účastníka svým individuálním přístupem ke zdárnému provedení dané akce. Naši členové a klienti jsou s přípravou, vedením a průběhem kurzu velmi spokojeni.   

Spolupráce s paní Zedkovou je pro nás pro všechny velmi obohacující, příjemná a přátelská. 

 

Pavla Andrýsková, DiS

Magistrát města Zlína, příměstský tábor pro děti pracovníků

Statutární město Zlín pořádá několik let pro děti svých zaměstnanců příměstské letní tábory (2 běhy). Při sestavování programu pro děti vycházíme z myšlenky nabídnout dětem něco nového, zajímavého, co by je mohlo zaujmout, pobavit a dát jim něco navíc i do povědomí. Tip pro akci pro děti jsem získala od kolegyně z magistrátu, která absolvovala zážitkový program „První pomoc nanečisto a Sebeobrana“ v rámci školení pro zaměstnance tzv. MITS (městské turistické a informační středisko). Spojila jsem se prostřednictvím webových stránek s instruktorkou Lenkou Zedkovou a Mgr. Kateřinou Bořutovou. Proběhlo krátké setkání, kdy jsme si objasnili navzájem co a jak a výsledkem bylo uskutečnění zážitkového programu v obou turnusech příměstského tábora, a to v termínu od 20.7. 2017 a 25.7.2017 v prostorách našeho zařízení – Stadionu mládeže na ulici Hradské ve Zlíně. 30 dětí bylo rozděleno do dvou skupin po 15, kdy dopoledne proběhla sebeobrana i první pomoc a po obědě se skupinky prohodily a pokračovaly ve výuce. Akce měla obrovský úspěch, setkala se s nebývalým zájmem dětí i nás dozorujícího personálu včetně zaměstnanců stadionu mládeže. Děti po skončení vyprávěly o zážitcích s rodiči a výsledkem bylo, že maminky asi tří dětí se poté spojili s lektorkou pí Zedkovou, aby následně získaly informace o možnosti navštěvovat kurs sebeobrany během školního roku. Rozhodně výcvik sebeobrany přispěl ke zvýšení sebedůvěry dětí; přesvědčily se, že nemusí zvítězit vždy ten větší a silnější, ale šikovným obratem či hmatem se stali vítězi i ti mrňousové.

Vzhledem k tomu, že se k nám děti vracejí a chtějí tábor absolvovat znovu, rozhodli jsme se i my, že letos znovu tento zážitkový program uskutečníme. Ve spojení s pí Zedkovou jsem od jara a naše akce proběhne 25.7.2019 ve stejných prostorách.

Tímto bych znovu chtěla poděkovat za skvělou spolupráci a těším se na viděnou v červenci.


Zuzana Růžičková

personalistka (organizátorka příměstského tábora SMZ)