Close

Význam Jiu-Jitsu

Význam, princip a trochu z historie Jiu-Jitsu

Jedná se o staré japonské bojové umění, jeho zakladatel není znám a o jeho vzniku existují tři teorie. Do Československa se Jiu-jitsu dostalo v roce 1910.

Jedná se o sebeobranu beze zbraně a vyřešení konfliktní situace, v překladu to znamená „jemné umění“, pro přesnější a výstižnější vysvětlení patří význam „Jiu“ jako volný, přizpůsobivý, nesvázaný a slovo „Jitsu“ znamená „umění. Hlavní princip spočívá ve využití síly, rychlosti a energie útočníka k jeho porážce. S tím souvisí zásada „přistup, jsi-li tažen a ustup, jsi-li tlačen nebo v zájmu ochrany“. Výuka Jiu-jitsu probíhá v nácviku pádů, technik strhů a porazů, úderů, kopů, pák, techniky v postoji i na zemi. Takový komplex těla i mysli. Na základech Jiu-jitsu byla vytvořena mnohá další bojová umění, kdy mezi nejznámější patří AIKIDO, jehož zakladatelem byl mistr Morihei Ueshiba, dále JUDO, založené profesorem Jigoro Kano a taky některé styly KARATE, zakladatel Hironori Otsuka.

Způsob psaní Jiu-Jitsu nebo Ju-Jutsu?

Můžeme se setkat s odlišnými způsoby psaní tohoto bojového umění. V České republice má dlouholetou tradici způsob psaní „Jiu-Jitsu“. Ale překlady originálních japonských publikací (J.Kano, G. Funakoshi) do angličtiny, používají Ju-Jutsu.

O mně

Jsem instruktorkou sebeobrany bojového umění Jiu-Jitsu, kterému se věnuji 15 let. Svou profesi dělám srdcem, s velkým kusem optimismu a nadšením.

Více o mně zde...
Co je to sebeobrana?

Sebeobrana je o všímavosti, o znalostech, jak se nejlépe vyhnout konfliktu, předcházet mu vhodnou komunikací i svým chováním, ochránit se a spolehnout se sám na sebe. 

Více o sebeobraně zde...
Význam Jiu-Jitsu

Jedná se o staré japonské bojové umění, jeho zakladatel není znám a o jeho vzniku existují tři teorie. Do Československa se Jiu-jitsu dostalo v roce 1910.

Více o Jiu-Jitsu zde...