Close

Lenka Zedková

Instruktorka sebeobrany II. třídy, Jiu-Jitsu II. DAN

Kdo jsem? 

Jsem instruktorkou sebeobrany bojového umění Jiu-Jitsu, kterému se věnuji 15 let. Svou profesi dělám srdcem, s velkým kusem optimismu a nadšením. Ráda povzbuzuji, cvičím, radím, ukazuji směr k poznání, naslouchám, učím, protože mě motivuje radost a osobní rozvoj každého jedince.


Jaká je má filosofie?

Nejzákladnějším pilířem mé profesní filosofie je radost a nadšení učit sebeobranu, rozvoj osobnosti, cit k pohybu, harmonii těla, ducha a mysli.

Náplní mých aktivit je mentální sebeobrana, harmonizace těla, fyzický nácvik, bojové umění Jiu-Jitsu, individuální konzultace a cvičení, kurzy a výukové programy, kondiční i strečinkové cvičení, odborné přednášky. Hlavním rysem je všestrannost, pestrost, originální a odborný přístup, nácvik nejen obranných technik, ale i detaily pohybu, strečinku, kondičního tréninku a rozvoj mentálního růstu.

„Má houževnatost, vytrvalost, trpělivost mně dává ten správný směr a smysl předávat své zkušenosti Vám.“

Lenka - jaká jsem?

Empatická, Upřímná, Spolehlivá, Temperamentní, Vytrvalá, Důsledná, Trpělivá, Se smyslem pro humor, Ve své síle, Křehká žena.

Ztotožňuji se s významem mého jména „Lenka“, jak jsem se dočetla, žena jménem Lenka může být zářivým světlem, hvězdou či pochodní, stejně tak i strážnou věží pro své blízké. 

Sportovní cesta
  • 15 let bojové umění Jiu-Jitsu
  • 7 let aktivní instruktorka sebeobrany II. třídy
  • držitelka černého pásku II. DAN
  • zkušební komisařka III. třídy pro Jiu-Jitsu a sebeobranu
  • ochranka security v klubu, na festivalech, celebritám
  • spolupráce s Policejní školou Holešov
  • seberozvoj v bojových uměních a energetice
  • mentální sebeobrana a konzultace
  • duchovní rozvoj, psychologie
  • 7 let lektorka první pomoci v organizaci První pomoc Nanečisto
Co Vám mohu nabídnout?

Poskytuji individuální konzultace i cvičení specializované pro ženy na rozvoj sebevědomí a harmonizaci těla, strečink, kondiční tréninky, techniky bojového umění a sebeobrany, duchovní poznání a psychologii. Realizuji výukové programy sebeobrany, odborné přednášky, kurzy pro široké spektrum zájemců – děti, dívky, mládež, ženy, muže, zaměstnance institucí, školy, školky, nevidomé, vozíčkáře. Fascinuje mě odborná stránka a hloubka bojového umění, psychologie, efektivnost, jednoduchost i krása obranných technik, rozkvět bezpečí, pestrost, harmonie a klid.  

Ráda vám předám to, čemu jsem se ve své praxi zatím naučila já sama, dává mně to smysl.. Jsem v souladu…těla, ducha i mysli. Učte se se mnou být také sebevědomí.„

O mně

Jsem instruktorkou sebeobrany bojového umění Jiu-Jitsu, kterému se věnuji 15 let. Svou profesi dělám srdcem, s velkým kusem optimismu a nadšením.

Více o mně zde
Co je to sebeobrana?

Sebeobrana je o všímavosti, o znalostech, jak se nejlépe vyhnout konfliktu, předcházet mu vhodnou komunikací i svým chováním, ochránit se a spolehnout se sám na sebe. 

Více o sebeobraně zde
Význam Jiu-Jitsu

Jedná se o staré japonské bojové umění, jeho zakladatel není znám a o jeho vzniku existují tři teorie. Do Československa se Jiu-jitsu dostalo v roce 1910.

Více o Jiu-Jitsu zde